ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Go Went Gone ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ซือเฟิ่น 4วัน 2คืน (พ.ย.65-ม.ค.66 วันปีใหม่) Tiger air เริ่มต้น 13,888.- TIT05

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว พื้นที่ตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์

ไหว้ขอพรที่ วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดสวนกวง (Xuanguang Temple) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา ภายในวัดมีรูปทองคำของพระเสวียนจั้งพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย

ถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวัน และเป็นตึกที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจของชาวไต้หวัน ทั้งสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในที่ล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นไป ชั้นที่ 89 ของตึกไทเป เป็นชั้นสำหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และบรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของไต้หวันที่มีสินค้าหรูหรา แฟชั่น ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึกไทเป)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี

วัดหลงซาน (Lungshan Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน

หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น (Jiufen) เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างทั่วทั้งเมือง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองที่สวยและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีร้านน้ำชา ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย