ทัวร์ยุโรป ยูเครน เคียฟ 5 วัน 3 คืน Eazy unseen Kiev (มี.ค.-พ.ค.63) โดยสายการบิน Ukraine Airlines เริ่มต้น 36,990.-

  • วิหารเซนต์วลาดิเมีย (St Volodymyr’s Cathedral) หนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดและเป็นโบสถ์ศูนย์กลางของกรุงเคียฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานครบรอบ 900 ปีของรัสเซีย โดยจักรพรรดิรัสเซีย Nicolas I โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์และเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายยูเครนออร์โธดอกซ์
  • มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก้ (Shevchenko University) หรือมหาวิทยาลัยเคียฟ มหาวิทยาลัยเก่าแก่และดีที่สุดของยูเครน สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19
  • โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ (Saint Michael’s Golden-Dome) เป็นโบสถ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง โดยกษัตริย์ Sviatopolk II Iziaslavych
  • มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037 โดยกษัตริย์ยโรสลาฟ
  • โบสถ์เซนต์แอนดรู (Saint Andrew’s Church) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1747-1754 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Bartolomeo Rastrelli
  • มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า (or Monastery of the Caves) เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO
  • ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า (Pecherska Lavra) ชั้นใต้ดินของมหาวิหาร เป็นถ้ำที่มีทางเดินใต้ดินที่แคบๆและมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตร เคยเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ในอารามแห่งนี้
  • พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II Museum) ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจำการจากสมัยสงครามโลกครั้งที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆเพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ และชม แบล็กทิวลิป หรือเฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงร่างทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงคราม
  • พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง (Folk Open Air Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Ptich ในคริสต์ศตวรรษที่ 19

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295