ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน (ต.ค.-ธ.ค.62 ปีใหม่) โดยสายการบิน Thai airways เริ่มต้น 69,900.-

 • เมนูพิเศษ ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้
 • เสิร์ฟเมนู Schnitzel หมูทอดสไตล์ออสเตรียแท้
 • เมนูกูลาร์ช อาหารท้องถิ่นที่ห้ามพลาด *เป็นซุปเนื้อ หรือ หมู กับมันฝรั่ง เติมรสชาติเอกลักษณ์พิเศษด้วยพริกปราปิก้า
 • พาชมด้านใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ มหาปราสาทแห่งยุคกลาง ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของแคว้นบาวาเรียเลยทีเดียว โดยถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำรัสของพระเจ้าลูทวิชที่ 2 ในปี 1864 ซึ่งปราสาทแห่งนี้นั้น โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ นิโอโกธิคผสม โรมาเนสส์ จนทำให้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายของดิสนีย์ที่เราเห็นกัน โดยคำว่า นอยชวานชไตน์ แปลว่า ปราสาทหงส์ศิลาแห่งใหม่ ซึ่งมี Christian Jank นักออกแบบฉากละครเป็นผู้ออกแบบ
 • พาท่านนั่งรถไฟ Cogwheel Train (รอบ 08.45 Eibsee – Zugspitzplatt) รถไฟรางแบบฟันเฟือง หนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงแค่ 4 แห่งเท่านั้น ที่ยังเปิดดำเนินการในเยอรมันอยู่และถือเป็นวิธีการขึ้นเขาซุกชพิตเซ่อที่คลาสสิคที่สุด (กรณีที่รถไฟไม่สามารถทำการได้ หรือไม่สามารถไปทันรอบเวลา ขอสงวนสิทธิ์ในการพาท่านขึ้นยอดเขาด้วย Cable car) โดยปลายทางของรถไฟอยู่ที่ระดับความสูง 2,650 เมตรเหนือระดับ
 • ยอดเขา Zugspitze และของเยอรมัน ให้ท่านได้เก็บความประทับใจ และประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้พิชิตจุดสูงสุดของแดนอินทรีเหล็ก
 • จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จัตุรัสที่รวมสถานที่สำคัญของเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาสน์วิหารซาลบวร์ก พระราชวังเรสซิเดนท์ รวมไปถึง ประติมากรรม Sudliche Dombogen โดยจากตรงนี้ท่านจะสามารถเห็น ป้อมโฮเฮนซาลบวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ได้อย่างชัดเจน หลังจากชมเมืองซาลบวร์กเสร็จสิ้นแล้ว นำท่านเข้าพักผ่อนที่หมู่บ้านงามริมทะเลสาบท่ามกลางขุนเขาที่อวลไปด้วยบรรกาศสุดโรแมนติกที่เซ็นท์วูฟกัง St.Wolfgang
 • หมู่บ้านมรดกโลกที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก ฮัลล์สตัท (Hallstatt) เมืองมรดกโลกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและทะเลสาบ ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 800,000 คนต่อปี ด้วยทัศนียภาพตระการตา ที่ธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกันประกอบขึ้นทำให้ เป็นสถานที่ที่เป็น The Must ของยุโรปตะวันออกเลยทีเดียว ให้ท่านอิสระในการซึมซับบรรยากาศของเมืองมรดกโลก
 • ปราสาทปราก (Prague Castle) มหาปราสาที่สร้างมากว่า 1,200 ปี Guinness World Records ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร เคยเป็นที่ประทับของบรรพกษัตริย์ของชาวโบฮิเมียน ปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี
 • ปราสาทบราทิสลาว่า (Bratislava Castle) ด้านนอก ปราสาทสำคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และ
  เป็นป้อมปราการด่านสำคัญที่ไว้สำหรับป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาทตั้งอยู่บนสูง จึงส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น้ำดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮังการีได้อีกด้วย ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล
 • โรงอุปรากรณ์ฮังการี (Hungarian State Opera) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงโอเปร่าที่สวยงามที่สุดในยุโรป แม้แต่พระเจ้าฟรัน โจเซฟที่ 1 ถึงขนาดเสด็จมาเพียงครั้งเดียวในครั้งการแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 27 กันยายน 1884 และไม่โปรดที่จะเสด็จกลับมาอีกเลย เนื่องจากมีความสวยงามมากกว่าโรงโอเปร่าที่เวียนนา ซึ่งถือว่าเป็นหลวงของดนตรีคลาสสิค ตัวโรงอุปรากรณ์แห่งนี้ถูกสร้างสไตล์นิโอโรเนสซองส์และบาโรก บริเวณอัฒจันทร์จะมีสีทองอร่ามจากทองคำ
  เปลวที่เคลือบไว้ทุกอนู โดยสามารถจุผู้ชมได้ถึง 1,261 คน

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295