ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์ ฮานอย อินเลิฟ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน (ส.ค.-ก.ย.62) โดยสายการบิน Vietnam airlines เริ่มต้น 13,888.-

MR.VIETNAM-VNTR-67

  • เมืองหมกเจาว์เมืองหุบเขาแห่งดอกไม้หลากหลายสีสัน ๔ ฤดู ชมไร่ชารูปหัวใจ
  • ชมสะพานแก้วแห่งความรักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม
  • ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า
  • ขึ้นกระเช้าสองชั้น สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel
  • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  • เมืองนิงห์บิงห์

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295