ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น วัดแชกงหมิว หาดรีพัลเบย์ เมนู เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง 4วัน 2คืน (ม.ค.-มี.ค.62) โดยสายการบิน Hongkong airlines เริ่มต้น 6,888.-

MR.HONGKONG-HXHG-70

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน

  • New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
  • ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
  • ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
  • หมุนกังหัน เสริมดวง เสริมบารมี ปัดเป่าเคราะห์
  • เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง,ไวน์แดง
วันที่ รายการ
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – New! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก – ตลาดกงเป่ย
2 ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ช้อปปิ้งสิ้นค้า OTOP – ตลาดหล่อวู
3 รีพลัสเบย์ – วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดหวังต้าเซียน – จิมซาจุ่ย

 

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295