ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji Saitama ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ คาวาโกเอะ เอ้าเลตชินจุกุ โอไดบะ 5วัน 3คืน (เม.ย.62 สงกรานต์) โดยสายการบิน Thai air asia x เริ่มต้น 22,888.-

MR.JAPAN-XJTR-131 โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ

Read more