ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู ALOHA ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต ดำน้ำดูฉลามวาฬ 5วัน 2คืน (พ.ย.61) โดยสายการบิน Philippine Airlines เริ่มต้น 13,999.-

MR.PHILIPPINES-PRHN-03 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู ALOHA ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต ดำน้ำดูฉลามวาฬ 5วัน 2คืน (พ.ย.61) โดยสายการบิน Philippine Airlines เที่ยวฟิลิปปินส์ เซบู 5 วัน 2 คืน โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ตารางโปรแกรม

Read more

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู FREE AND EASY โบสถ์ซานโต้ นิโน ดำน้ำดูฉลามวาฬ 5วัน 2คืน (พ.ย.-ธ.ค.61) โดยสายการบิน Philippine Airlines เริ่มต้น 12,999.-

MR.PHILIPPINES-PRHN-02 ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู FREE AND EASY โบสถ์ซานโต้ นิโน ดำน้ำดูฉลามวาฬ 5วัน 2คืน (พ.ย.-ธ.ค.61) โดยสายการบิน Philippine Airlines เที่ยวฟิลิปปินส์ เซบู 5 วัน 2

Read more