ทัวร์คาซัคสถาน คาซัคที_เด็ด คาซัคสถาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง 7 วัน 4 คืน (ส.ค.67) SalamAir 43,333.- VALA64OV-1

ถนนคนเดิน Arbat หรือ Arbat Street เป็นถนนที่คนมาเดิน พบปะสังสรรค์วัยรุ่นชอบมาเดินกันที่นี่ เหมือนสยามสแควรบ้านเรา บริเวณรอบๆ ก็เป็นร้านกาแฟ ร้านหนังสือ ฯ ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย 28 Panfilovtzev Park เป็นสวนสาธารณะในเมืองที่ตั้งอยู่ในอัลมาตี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับวีรบุรุษ Panfilov ซึ่งเป็นทหาร 28 นายของหน่วยทหารราบ Alma-Ata

Read more