ทัวร์ฟิลิปปินส์ อินเลิฟ เซบู 5วัน 2คืน (ก.ค.-ก.ย.61) โดยสายการบิน Philippine Airlines เริ่มต้น 16,977.-

MR.PHILIPPINES-PRHN-01 ทัวร์ฟิลิปปินส์ อินเลิฟ เซบู 5วัน 2คืน (ก.ค.-ก.ย.61) โดยสายการบิน Philippine Airlines เที่ยวฟิลิปปินส์ ราคาถูก เซบูโดยสายการบินฟิลลิปปินส์  โปรแกรมทัวร์คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ย้อนทำให้ไม่เสียเวลา บินโดยสายการบินประจำชาติไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม โปรแกรมนี้เหมาะกับทุกวัย

Read more